Kurs OSK

Zapraszamy na kompleksowe szkolenia dla kandydatów na kierowców. Oferujemy najwyższą jakość świadczonych usług dla szkół nauki jazdy by przyszli kierowcy dzięki posiadanej wiedzy oraz zdobytym umiejętnością praktycznym mogli spokojnie wyjechać na polskie drogi. W czasie zajęć omawiane są również pytania testowe z zakresu pierwszej pomocy.

Program szkolenia

 • motywacja do udzielania pierwszej pomocy
 • aspekty prawne pierwszej pomocy
 • specyfika urazów komunikacyjnych
 • łańcuch przeżycia
 • bezpieczeństwo własne
 • bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia
 • prawidłowe wezwanie pomocy
 • kontrola czynności życiowych
 • ewakuacja osoby poszkodowanej z pojazdu
 • postępowanie z osobą nieprzytomną
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • badanie urazowe w samochodzie
 • zaopatrywanie pacjenta pourazowego
 • wyposażenie i obsługa apteczki
 • omawianie zagadnień testowych dotyczących pierwszej pomocy

Ćwiczenia

 • wezwanie pomocy
 • ocena poszkodowanego
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa CPR
 • pozycja bezpieczna (boczna ustalona)
 • badanie urazowe w samochodzie
 • ewakuacja poszkodowanego z wnętrza pojazdu
 • postępowanie pourazowe
 • opatrywanie ran

Odbiorcy: kursanci w ośrodkach szkolenia kierowców
Czas trwania: 4 godziny