Kurs pediatryczny

Kurs został przygotowany z myślą o świeżo upieczonych rodzicach, opiekunach, wychowawcach i nauczycielach w przedszkolach i szkołach. Szkolenie uczy udzielać pomocy w przypadku większości sytuacji zagrażających życiu oraz obejmuje dodatkową ocenę i pomoc poszkodowanemu dziecku i niemowlęciu do czasu przybycia pogotowia ratunkowego. W kursie przedstawione są najczęstsze sytuacje, w których dochodzi do urazu dzieci.

Program szkolenia

 • motywacja do udzielania pierwszej pomocy
 • aspekty prawne pierwszej pomocy
 • podstawy fizjologii człowieka
 • łańcuch przeżycia
 • bezpieczeństwo własne
 • bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia
 • prawidłowe wezwanie pomocy
 • kontrola czynności życiowych
 • postępowanie z osobą nieprzytomną
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej i dziecka
 • ciała obce w drogach oddechowych
 • opatrywanie ran, krwotoków
 • unieruchomienie złamań i urazów narządów ruchu
 • oparzenia
 • atak astmy oskrzelowej
 • zespół nagłej śmierci łóżeczkowej SIDS
 • drgawki
 • gorączka
 • napad epilepsji
 • ugryzienia, ukąszenia, użądlenia
 • wyposażenie i obsługa apteczki

Ćwiczenia

 • wezwanie pomocy
 • ocena poszkodowanego
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa CPR
 • pozycja bezpieczna (boczna ustalona)
 • postępowanie przy zadławieniu
 • postępowanie pourazowe
 • opatrywanie ran

Odbiorcy: rodzice, opiekunowie, nauczyciele i wychowawcy w przedszkolach i szkołach
Czas trwania: 6 godzin