Kurs podstawowy

Kurs podstawowy uczy udzielania pomocy w przypadku większości sytuacji zagrażających życiu człowieka i innych sytuacjach wymagających udzielenie pierwszej pomocy. Kursanci nabywają umiejętności prawidłowego wezwania służb ratowniczych i wdrożenia odpowiedniego postępowania ratowniczego do czasu ich przybycia. Kurs jest gwarancją zdobycia niezbędnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności ratowniczych. Szkolenie przeprowadzone jest zgodnie z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

Program szkolenia

 • motywacja do udzielania pierwszej pomocy
 • aspekty prawne pierwszej pomocy
 • podstawy fizjologii człowieka
 • łańcuch przeżycia
 • bezpieczeństwo własne
 • bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia
 • prawidłowe wezwanie pomocy
 • kontrola czynności życiowych
 • postępowanie z osobą nieprzytomną
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • zachłyśnięcia
 • stany zagrożenia życia pochodzenia wewnętrznego
 • zaopatrywanie pacjenta pourazowego
 • wyposażenie i obsługa apteczki

Ćwiczenia

 • wezwanie pomocy
 • ocena poszkodowanego
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa CPR
 • pozycja bezpieczna (boczna ustalona)
 • postępowanie przy zadławieniu
 • postępowanie pourazowe
 • opatrywanie ran

Odbiorcy: kurs dla każdego
Czas trwania: 4 godziny