Kurs rozszerzony

Kurs przeznaczony dla osób, którym zależy na dokładnym poznaniu i przećwiczeniu technik ratowania życia. Na kursie omawiane są wszystkie niezbędne aspekty udzielania pierwszej pomocy. Duża ilość zajęć praktycznych gwarantuje pewność siebie w sytuacjach zagrażających życiu.

Uwaga! Do udziału w szkoleniu rozszerzonym nie jest wymagane wcześniejsze ukończenie kursu podstawowego.

Program szkolenia

 • motywacja do udzielania pierwszej pomocy
 • aspekty prawne pierwszej pomocy
 • podstawy fizjologii człowieka
 • łańcuch przeżycia
 • bezpieczeństwo własne
 • bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia
 • prawidłowe wezwanie pomocy
 • kontrola czynności życiowych
 • postępowanie z osobą nieprzytomną
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • AED automatyczna defibrylacja zewnętrzna
 • badanie urazowe osoby poszkodowanej
 • rany, złamania, zwichnięcia, skręcenia
 • zaopatrywanie pacjenta pourazowego
 • oparzenia, hipotermia
 • porażenie prądem
 • ugryzienia, ukąszenia, użądlenia
 • ciało obce w drogach oddechowych
 • wyposażenie i obsługa apteczki
 • napad epilepsji
 • stany zagrożenia życia pochodzenia wewnętrznego

Ćwiczenia

 • wezwanie pomocy
 • ocena poszkodowanego
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa CPR
 • obsługa i korzystanie z AED
 • pozycja bezpieczna (boczna ustalona)
 • postępowanie przy zadławieniu
 • badanie urazowe
 • postępowanie pourazowe
 • postępowanie przy oparzeniach i hipotermii
 • unieruchomienie złamań i urazów narządów ruchu
 • zaopatrywanie ran

Odbiorcy: kurs dla każdego
Czas trwania: 16 godzin (2 dni)