Kurs dla personelu gabinetów stomatologicznych

Jest to szkolenie, które w swym zakresie dopasowane jest do indywidualnych potrzeb gabinetów stomatologicznych. W jego trakcie chcemy omówić sprzęt stosowany w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia pacjenta oraz algorytmy postępowania ratowniczego. Główny nacisk kładziemy na praktykę i wdrażanie odpowiednich algorytmów w sytuacji zagrożenia. Całość szkolenia bazuje na najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji. Podczas szkolenia największy nacisk kładziemy na skuteczność i praktyczne podejście do zagadnienia. Gwarantujemy profesjonalizm i satysfakcję.

Program szkolenia

 • motywacja do udzielania pierwszej pomocy
 • aspekty prawne pierwszej pomocy
 • łańcuch przeżycia
 • bezpieczeństwo własne
 • bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia
 • prawidłowe wezwanie pomocy
 • kontrola czynności życiowych
 • postępowanie z osobą nieprzytomną
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • AED automatyczna defibrylacja zewnętrzna
 • zaopatrywanie pacjenta pourazowego
 • ciało obce w drogach oddechowych
 • oparzenia termiczne i chemiczne w gabinecie stomatologicznym
 • niewydolność krążenia, ból w klatce piersiowej
 • zawał mięśnia sercowego zaburzenia świadomości
 • udar mózgu
 • wstrząs hipowolemiczny
 • wstrząs anafilaktyczny
 • obsługa sprzętu ratowniczego
 • napad epilepsji
 • stany zagrożenia życia pochodzenia wewnętrznego

Ćwiczenia

 • wezwanie pomocy
 • ocena poszkodowanego
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa CPR
 • przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych
 • obsługa i korzystanie z AED
 • pozycja bezpieczna (boczna ustalona)
 • postępowanie przy zadławieniu
 • postępowanie pourazowe
 • postępowanie w stanach nagłych pochodzenia wewnętrznego

Odbiorcy: personel gabinetów stomatologicznych, lekarze stomatolodzy
Czas trwania: 8 godzin