Szkolenie przeciwpożarowe i z zakresu bezpiecznej ewakuacji pracowników

Szkolenia przeciwpożarowe są szkoleniami prawnie wymaganymi, obejmującym pracodawcę, a także zatrudnionych pracowników. Celem szkoleń jest zapoznanie pracowników z przepisami PPOŻ oraz nabycie niezbędnej wiedzy i umiejętności radzenia sobie w sytuacji wybuchu pożaru. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom przedstawiamy ofertę profesjonalnych usług przeciwpożarowych, m.in. w zakresie:

 1. Prowadzenia szkoleń wstępnych i okresowych dotyczących ochrony przeciwpożarowej wg zaleceń Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
 2. Sporządzania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
 3. Opracowywania planów ewakuacji i doradztwa w zakresie doboru znaków ewakuacyjnych.
 4. Przeprowadzania okresowych ewakuacji obiektów.
 5. Doradztwa odnośnie doboru sprzętu i znaków przeciwpożarowych.

Ponadto realizujemy szkolenia dedykowane dla nieetatowych grup ratowniczych powołanych spośród pracowników, dotyczące m.in. zagadnień organizacji i prowadzenia ewakuacji oraz udzielania pierwszej pomocy medycznej osobom poszkodowanym. Szkolenia prowadzone są dla Państwa zarówno w formie teoretycznej i praktycznej przez specjalistów i praktyków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej.

Program szkolenia

 • zapoznanie z technikami gaszenia pożarów
 • zapoznanie z środkami gaśniczymi
 • dobór gaśnic
 • rozmieszczenie gaśnic
 • lokalizacja pożaru
 • zapoznanie ze znakami przeciwpożarowymi
 • alarmowanie i powiadamiaie służb ratunkowych
 • przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów
 • metody gaszenia pożarów z wykorzystaniem podręcznego sprzętu gaśniczego i zasady jego rozmieszczania
 • zapoznanie z technikami poruszania się w budynku
 • odnajdywanie drogi ucieczki
 • ewakuacja ludzi
 • ewakuacja mienia
 • podział ról podczas ewakuacji
 • zapoznanie ze znakami ewakuacyjnymi