Oferta

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów oferujemy szeroką gamę kursów z zakresu pierwszej pomocy. Kierując się naszym doświadczeniem zawodowym przekażemy niezbędną wiedzę kursantom i przygotujemy ich do udzielania pomocy w najczęściej występujących urazach i stanach zagrożenia życia u osób dorosłych i dzieci. Kursy prowadzimy w małych grupach szkoleniowych na sprzęcie najwyższej jakości. Zapewniamy materiały szkoleniowe dla każdego kursanta. Istnieje możliwość dostosowania każdego z oferowanych kursów do indywidualnych potrzeb klienta.

Na nasze kursy zapraszamy wszystkich chętnych niezależnie od wieku. W przypadku osób poniżej 18 roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów.

Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzymuje certyfikat wystawiany przez firmę ADKOMED. Certyfikaty podpisują instruktorzy posiadający odpowiednie uprawnienia i wykształcenie medyczne.

Kursy pierwszej pomocy

Szkolenia przeciwpożarowe

Medyczne zabezpieczenie imprez

Pokazy ratownictwa

Warsztaty pierwszej pomocy