Pokazy ratownictwa

Oferowane przez naszą firmę pokazy ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy polecamy w celu uatrakcyjnienia festynów, pikników, imprez integracyjnych oraz wszelkiego rodzaju spotkań. Pokazy bogate są w dużą dawkę wartości edukacyjnej. W pozoracjach biorą udział ratownicy medyczni oraz ratownicy z państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Polecamy również pogadanki o bezpieczeństwie. Mają one na celu uświadomienie uczestników o występujących zagrożeniach i zachęcenie do odbycia pełnego szkolenia udzielania pierwszej pomocy.